Onderwijsorganisaties, de bomen en het bos

Wanneer je op internet rondstruint, zie je allerlei onderwijsorganisaties, platforms, verenigingen, bonden, overlegstructuren, jonge honden met wilde plannen en allerlei andere gezellige leuke clubjes de revue passeren. Om een beetje orde in deze chaos te scheppen volgt hier een overzicht:

Overheid

Onderwijsorganisaties
Overzicht in onderwijsorganisaties

Lobby

Onderwijs & Training

Buiten de lerarenopleidingen is er nog veel te leren en te trainen:

 • APS, geeft trainingen op het gebied van leren, onderwijsvormgeving, schoolontwikkeling en leiderschap;
 • SLO, expertisecentrum (kernwoorden: wetenschappelijk onderzoek, kerndoelen, eindtermen, referentieniveau’s, leer- en lesplanontwikkeling);
 • KPC Groep, onderwijsadviesbureau;
 • CPS, adviseert en begeleidt scholen;
 • Fris voor de klas, d.m.v. mindfullness de stress te lijf;

Leuke mensen met goede ideeen

 • Open Onderwijs Data (graait en combineert alle data van de onderwijsinspectie om scholen makkelijker te kunnen vergelijken;
 • The Crowd, het lijkt een sekte maar bestaat in feite uit professionals die zichzelf willen blijven verbeteren en inspireren;
 • Meesterschappers, volgens de site: ‘Meesters en juffen met ambitie willen zichzelf en hun vak blijven verbeteren’;
 • Leraren met Lef, jonge honden met veel positieve energie;
 • Schoolinc, wil een online kennisplatform zijn, op de site is nog niet veel te zien;
 • Het 11tal, 11 vakidioten die onderzoek doen, training geven en allerlei projecten uitvoeren;
 • United4Education, platform om inspiratie op te doen (opgestart vanuit Operation Education, wil een nieuw ecosysteem voor het onderwijs);

Kijk op Edubloggers voor een overzicht van alle bloggers in het onderwijs.

Overige onderwijsorganisaties

 • Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling;
 • Bureau ICE, alternatief voor de Cito-toets;
 • Kennisnet, adviesorgaan op het gebied van ICT in het onderwijs (ontwikkelaar van het WikiLeermiddelenpleinLeraar24, en Eduroam);
 • BeterBeta, stelt zich ten doel een beta-onderwijsstroom te ontwikkelen die uitgaat van de nieuwsgierigheid van het kind (Ontwerpen, Onderzoeken en Online);
 • LeerKracht, stichting die het onderwijs wil verbeteren, met het motto “elke dag samen een beetje beter”.
 • Digischool, een stichting die educatieve websites verzamelt en creëert;
 • Het LAKS, bekend van de jaarlijkse klaagzang over de eindexamens;
 • Het Kind, een website met inspirerende verhalen;

En er zijn nog veel meer onderwijsorganisaties, wordt aangevuld.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.