Da Vinci: DIY

Afgelopen schooljaar hebben we bij talentklas Da Vinci hard gewerkt. We hebben bruggen gebouwd, geprogrammeerd en tussendoor nog even een moord opgelost.

Het laatste blok zijn we bezig geweest met het thema DIY (=Do It Yourself). We hebben een product ontworpen waarin elektronica een belangrijke rol speelt.

De resultaten:

 1. Speaker met lampjes
 2. Taser
 3. Geluidsbox
 4. Lichtgevend zwaard
 5. De Illumaphone
 6. Laseralarm
 7. Automatische lamp

 

Differentiëren in de wiskundeles

Differentiëren in de wiskundeles, hoe doe je dat?

Over het nut van differentiëren in de les is al veel geschreven en voor meer informatie over nut en noodzaak van differentiëren verwijs ik naar de artikelen van SchoolaanzetKPCGroep en Delta. Hoe pak je zoiets praktisch aan? Bij differentiëren komen allerlei lastige vragen voorbij waarop je een antwoord moet hebben voordat je verder kunt.

Wie zijn je leerlingen?

Ik geef wiskunde aan alle 1e-jaars vmbo-ers, drie klassen.

Hoe heb je de leerlingen ingeschaald?

Alle 1e-klassers heb ik opgedeeld in niveaugroepen: groen (20% van de zwakste leerlingen), geel (de middenmoot, 60%) en blauw (de 20 procent leerlingen die meer uitdaging nodig hebben).

Waarop baseer je de indeling?

Op een combinatie van rapportcijfers en/of cito-scores.

Hoe weten de leerlingen in welke groep ze zitten?

Dat staat op de klassenplattegrond.

Zitten leerlingen met gelijke niveaus bij elkaar?

Nee, ik heb er bewust voor gekozen om de niveaus te mengen.

Hoe zorg je ervoor dat de sterke leerlingen niet ver vooruit lopen op de rest van de klas?

De leerlingen die snel door de stof heen gaan, geef ik de lastigere opdrachten. Of ik laat ze doorwerken met de havo-opdrachten.

Als je de sterke leerlingen moeilijkere opdrachten geef, geef je de zwakke leerlingen dan makkelijker opdrachten?

Nee. De zwakke leerlingen zullen ook het basisniveau moeten halen.

Hoe halen de zwakke leerlingen het gewenste niveau?

De zwakke leerlingen krijgen meer huiswerk mee. Uiteindelijk maken ze dezelfde opgaven als de middenmoters.

Hoe bespreek je de opdrachten klassikaal als alle leerlingen verschillende opdrachten maken?

Er zit een grote overlap in de opdrachten van de zwakke groep (groen) en de middenmoters (geel). Ik bespreek opdrachten die representatief zijn voor de paragraaf.

Differentieer je ook in huiswerk?

Groen Geel Blauw
Maken in de les §6.2: opdr. 30, 31, 32 §6.2: opdr. 30, 31, 32 §6.2: opdr. 31, 34, 35
Huiswerk §6.2: opdr. 33, 34, 35, 36 §6.2: opdr. 35, 36 §6.2: opdr. 37, 38, 41

Ja. Wij geven huiswerk op in SOMtoday; daarin zet ik voor elke groep wat het huiswerk is.

Hoe zit het met toetsen?

De toetsen worden afgenomen op één niveau. Wat de toetsen betreft is daarbij de vraag: haalt de leerling het vereiste basisniveau?

Wat vinden de leerlingen ervan?

Ik had verwacht dat de leerlingen zich gelabeld zouden voelen. Dat bleek gelukkig niet waar te zijn; leerlingen hebben het systeem snel door en vinden het vanzelfsprekend dat niet iedereen dezelfde opdrachten krijgt. Overigens zijn de ouders (niet onbelangrijk!) óók tevredener.

Whodunit? – Detective 2015

Dit jaar ben ik begonnen met een nieuw lesprogramma voor talentklas Da Vinci. Talentklas Da Vinci is een vak voor beta-leerlingen van de 2e klas vmbo die van techniek en technologie houden. Deze periode, blok 3, moeten de leerlingen een moord oplossen. Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie.

Bij dit blok heb ik een lessenserie gemaakt met een pakket lesbrieven en een docentenhandleiding (vergelijkbaar met de module Forensisch Onderzoek van NLT). Zodra deze af zijn, zal ik het hele lesprogramma publiceren, inclusief een filmpje van het hele blok.

Google Classroom review

De afgelopen twee weken heb ik Google Classroom uitgeprobeerd op de 1e klassers van het VMBO-T. De voor- en nadelen heb ik op een rijtje gezet in deze Google Classroom review.

Voordelen:

 • Gebruiksgemak! In tegenstelling tot bijvoorbeeld SOMtoday heb je voor Classroom geen handleiding nodig. Het aanmaken van klassen, het uitnodigen van leerlingen, het aanmaken van opdracht, alles gaat soepel.
 • Het toevoegen van lesmateriaal gaat snel.
 • Leerlingen kunnen makkelijk opmerkingen plaatsen en reageren op berichten van anderen.

Nadelen:

 • Grootste nadeel: het is niet mogelijk om met meerdere leraren te werken. Iedere leraar moet dus alles opnieuw instellen.
 • De integratie met GeoGebra werkt niet vloeiend.
 • Helaas weet Google je rooster niet, dus je zult zelf moeten instellen wanneer welke opdracht gedaan moet worden. Het zou mooi zijn als er een koppeling vanuit SOMtoday of Magister gemaakt kon worden zodat dat niet meer nodig is.
 • De integratie met alle Google Docs en Google Apps is prima, maar de opties voor het bewerken van Word-documenten en pdf’s ontbreken (is voor onze school minder relevant).
 • Er is weinig inzicht in klassen-resultaten. Het zou helemaal mooi zijn als er uitgebreide analyses mogelijk waren.

Voorlopig is Google Classroom een mooie uitbreiding naast SOMtoday maar ook niet meer dan dat. Ik ben benieuwd naar toekomstige ontwikkelingen! En zolang de koppeling met Geogebra niet werkt, heb je er als wiskundedocent niet zo veel aan…

RoboMind en Codecademy

Naast wiskunde geef ik ook talentklas Da Vinci (alles m.b.t. technologie). Dit jaar hebben we het programma compleet vernieuwd en een blok programmeren toegevoegd. Het blok is bijna voorbij, tijd voor een nabeschouwing.

De start

De start was lastig. Hoe leer je leerlingen programmeren? Wat spreekt de leerlingen tot de verbeelding? Welke programmeertaal wil ik gebruiken? Kies ik voor software of voor web-based programmeren? Hoe houd ik bij hoeveel de leerlingen vorderen?

Overzicht van tools en sites

 • LightBot: leuk begin, maar werkt maar voor 1 les;
 • GameMaker: aansprekend, niet web-based;
 • Logo: niet meer van deze tijd;
 • Scratch: ziet er redelijk uit maar het is niet echt intuïtief, leuk voor 2-3 lesjes;
 • Kodable: prima, helaas niet in het Nederlands en prijzig;

Fantastisch

Op het laatste moment stuitte ik op twee fantastische alternatieven die aan vrijwel al mijn voorwaarden voldoen: RoboMind Academy en Codecademy.

RoboMind Academy:

 • web-based, dus geen problemen met software installeren
 • enorm intuïtief dus weinig uitleggen, veel coachen
 • in het Nederlands (!)
 • niet duur (5 euro per leerling)
 • inclusief leerling-volgsysteem
 • groot aanbod van gevarieerde lessen, aansprekend

Codecademy.com:

 • web-based
 • gratis
 • intuïtief
 • inclusief leerling-volgsysteem
 • groot aanbod van relevante lessen (html, css, javascript etc.)
 • helaas tot nog toe alleen beschikbaar in het Engels

Wat vinden de leerlingen?

Veel leerlingen zijn erg enthousiast. Iedereen gaat vanaf de 1e seconde hard aan de slag. De leerlingen die meestal niet gemotiveerd zijn, gaan het snelst. Sommigen moet ik aan het eind van de les wegsturen in plaats van dat ze wachten totdat de bel gaat.

En voor mijzelf? Voor mij is lesgeven op deze manier een feest. De snelste leerlingen zet ik apart met een bordje “Helpdesk”. Dat scheelt me veel dezelfde vragen en ik kan mijn tijd efficienter besteden.